Dosiew wgłębny oraz perforacyjny

Siewnik Vredo został specjalnie stworzony do szybkiego zasiewu lub dosiewu boisk, pól golfowych bez uszkodzenia istniejącej nawierzchni. Nasiono wpada w nacięcia na głębokość 0,5-3cm, a następnie dzięki wałowaniu tylną rolką otwór zostaje zamknięty i nasiono ma optymalne warunki do wykiełkowania – dlatego też z zasianej partii ok. 95-98% nasion kiełkuje. Po wykonaniu zabiegu murawę można natychmiast użytkować.

Zobacz również: poprawa stanu murawy