Mianem drenażu określa się system hydrotechniczny, który składa się z kilku elementów. Tego rodzaju instalacja ma za zadanie odprowadzenie wody gromadzącej się w danym miejscu i przetransportowanie jej tam, gdzie nie będzie nikomu zagrażała czy przeszkadzała.

Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie i wzmocnienie podłoża, dla którego zbyt duża wilgotność nie jest wskazana. Takim podłożem zdecydowanie jest murawa boisk piłkarskich. Bez względu na jej rodzaj, czyli to czy jest ona naturalna, czy sztuczna, boisko musi być gotowe do użycia bez względu na opady deszczu czy wysoki stan wód gruntowych. Dlatego niezbędne jest wykonanie odpowiedniego, zgodnego z wytycznymi drenażu boiska piłkarskiego.

Dlaczego warto stosować drenaż?

Boisko piłkarskie to jedno z tych miejsc, w których zamontowanie drenażu jest po prostu niezbędne. Przede wszystkim opady deszczu bywają nieprzewidywalne i mogą być bardzo intensywne. Jeśli pojawią się w trakcie meczu lub tuż przed jego rozpoczęciem, mogłyby doprowadzić do jego przerwania, na co nie mogą sobie pozwolić profesjonalne kluby piłkarskie. Dlatego drenaż boiska jest wręcz niezbędny, a odprowadzenie wód opadowych musi działać na nim idealnie. Jednak drenaż przydatny jest też wszędzie tam, gdzie występują piaszczyste oraz nieprzepuszczalne grunty, a więc gliny, pyły oraz iły. Filtracja jest tam utrudniona, natomiast woda obficie gromadzi się na dnie. Inną przesłanką przemawiającą za zamontowaniem drenażu jest wysoki poziom wód gruntowych, jakim cechuje się dane miejsce. Oczywiście podczas budowy nowych boisk piłkarskich tego rodzaju warunki gruntowe są badane przez specjalistów. Jednak czasem grunt odgórnie przeznaczony na taki obiekt sportowy jest naturalnie podmokły czy też nieprzepuszczalny. W takiej sytuacji drenaż boiska także jest konieczny. Poza tym działania związane z wykorzystaniem takiego systemu odwadniającego mogą być także prewencyjne. Nawet jeśli teraz nic nie wskazuje na to, że drenaż jest konieczny, nigdy nie wiadomo, jak ta sytuacja będzie wyglądała w przyszłości.

Zobacz również: Jak przebiega budowa boiska?

Rodzaje drenażu stosowanego na boiskach piłkarskich

Drenaż boiska piłkarskiego możemy podzielić na dwa podstawowe rodzaje: drenaż powierzchniowy oraz podpowierzchniowy. Drenaż powierzchniowy, w dużym uproszczeniu, polega na takim przygotowaniu powierzchni boiska, aby woda nie pozostawała na nim tylko była z niego odprowadzana. Warto wspomnieć, że profesjonalne boiska piłkarskie, chociaż mogą się wydawać całkowicie równe, wcale takie nie są. Po prostu duża ich powierzchnia i odpowiednio przygotowana murawa sprawiają, że tak je widzimy. Boisko przypomina raczej żółwia, jego środek jest wyższy a cztery boki niższe. Dzięki temu podczas obfitych opadów nawet 80% wody może zostać bardzo szybko odprowadzonych i nie zalega na boisku. Druga metoda drenażu to drenaż podpowierzchniowy. Jest to cały system sieci sączków i rur drenarskich, które znajdują się pod ziemią. Takie podziemne kanały odwadniające mają za zadanie z jednej strony odprowadzić nadmiar wody, który napływa z góry i jest pozostałością po drenażu powierzchniowym, a z drugiej strony izolować wody gruntowe i pomagać utrzymywać odpowiednią zawartość wody na powierzchni, co jest bardzo ważne szczególnie dla naturalnych boisk piłkarskich. Podsumowując, należy podkreślić, że tak naprawdę drenaż boisk piłkarskich jest skuteczny, kiedy oba rodzaje drenażu, o których tu wspomnieliśmy, działają razem i wzajemnie się uzupełniają.